Als werknemer zet u zich graag in voor uw organisatie. Soms krijgt u echter te maken met onvoorziene omstandigheden, zoals reorganisatie, ziekte of ontslag. VZ Consultancy helpt u graag bij al uw individuele vragen over werk. Wij bieden u praktisch advies tegen een gunstig tarief. 

Iedereen kan bij VZ Consultancy advies aanvragen. Zo hoeft u geen lid te zijn van een vakbond en bespaart u de kosten voor vaak veel te dure advocaten.

Voorbeeldvragen
Mag en kan mijn werkgever mij ontslaan?
Heb ik recht op een ontslagvergoeding?
Wat is mijn opzegtermijn?
Is mijn arbeidsovereenkomst juist?
Heb ik recht op ouderschapsverlof?
Kan ik mijn contract tussentijds opzeggen? Zijn er consequenties voor mijn recht op ww?
Heb ik een marktconform salaris?
Wat is mijn netto salaris?
Mag mijn werkgever afwijken van de cao?
Wat zegt de cao en/of het personeelsreglement?
Wat moet ik doen bij ziekte?

Berekeningen
Ook voor berekeningen van bruto-netto trajecten en uw pensioen kunt u VZ Consultancy inschakelen.

Wij zijn op de hoogte van alle wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim, verlof, contractbeëindiging, concurrentie- relatiebeding enz. 


Meer weten? Leg uw vraag gerust eens voor aan VZ Consultancy